Nova Mind Research tarafından hazırlanan yerel yönetim araştırma projesi havuzu ile hizmet kalitesini artırmak ve yurttaş/seçmen memnuniyetini yükseltmek ve yönetmek isteyen belediyelerimizin çözüm ortağı oluyoruz.

Çözümlerimiz:

  • Marka Kent Araştırması
  • Vatandaş Memnuniyeti ve Seçmen Bağlılığı Araştırması
  • Vatandaş Memnuniyet Endeksi Tasarımı
  • Mutlu Kent Araştırması