cem okan tuncel
  • Designation: Danışman

İlk orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kurum bünyesinde profesör olarak çalışmaktadır.

Bilimsel çalışmalarını yenilik yönetimi ve teknoloji iktisadı alanlarında sürdürmekte, inovasyon mentörü olarak üniversite sanayi işbirliği projeleri yürütmektedir.