Sosyal araştırmalar toplumun var olan sorunları ile ilgili algı ve tutumlarını analiz etmeye ve anlamaya yönelik gerçekleştirilen araştırmalardır. Nova Mind Research olarak toplumsal değişmenin kaynaklarını anlamaya, sorunların toplumsal etkilerini ortaya koymaya ve gelecek için öngörüler yapmaya odaklanan araştırma alternatifleri sunuyoruz. Bu alanda projeler yürüten kamu kurumları, sivil toplum kuruşları ve üniversitelerin akademik birikime sahip uzmanlarımızla çözüm ve çalışma ortağı olmaya hazırız.

Çözümlerimiz:

  • Toplumsal ve Demografik Trendler Araştırması
  • Değerler Araştırması
  • Mutluluk Araştırması
  • Toplumsal Cinsiyet Araştırması
  • Sosyal Sorunlar Araştırmaları
  • İnsani Gelişme Araştırmaları