Siyasal araştırmalar seçmenlerin davranışlarını ve tutumlarını analiz ederek oy verme eğilimlerini öngörmeye dayalı araştırmalardır. Nova Mind Research olarak seçmen davranış araştırmalarını siyasal pazarlamanın ana girdisi olarak ele alıyoruz ve siyasal pazarlama karmanızı yönetmeniz konusunda akademik birikime sahip uzmanlarımızla çözüm ortağınız oluyoruz.

Çözümlerimiz:

  • Seçmen Davranışı Araştırması
  • Siyasal Gündem Araştırması
  • Seçmen Segmentasyonu Araştırması
  • Aday Belirleme Araştırması