arastirma sirketleri pazar arastirmasi
29 Ara

Pazar araştırma şirketlerinin ana işlevi çözüm ortağı olacağı şirketlere stratejik karar alma süreçlerinde veriye dayalı bilgi girdisi sağlamaktır. Pazar araştırmalarında kullanılan bilgi kaynakları ikiye ayrılmaktadır. Birincil veriler ve ikincil veriler. Birincil veriler nitel ya da nicel veri toplama teknikleri kullanma suretiyle doğrudan kaynaklardan (belirli bir hedef pazardaki müşteriler gibi) elde edilen yeni bilgileri kapsar. İkincil veriler ise devlet kurumları (istatistik kurumları gibi) , sektörel dernekler ve ticaret odaları gibi kuruluşlar tarafından derlenen daha önce yayınlanmış bilgileri içerir. Her iki veri kaynağı da önemlidir, ancak birincil veri toplamaya yönelik araştırmalar genellikle belirli bir hedefe yönelik yapıldığı için şirket aksiyonları için ikincil verilere göre daha değerlidir. İnternet çağında genelde açık bilgi formatında olan ikincil verilere ulaşmak kolaylaştığı için bu tür verilerin marjinal değerinin azaldığı da bir geçektir. Doğrudan Web’de, aranılan bilgi için anahtar sözcükleri ve tümceleri girerek pek çok ikincil veriye dayalı araştırma ulaşmak olanaklıdır. Ayrıca akademik ile ticari dergilerde, endüstri yayınlarındaki makaleleri okuyarak, bir referans kütüphanesini ziyaret ederek ve sektörel derneklerle veya ticari kuruluşlarla iletişim kurarak da ikincil verilere dayalı araştırmalar elde edilebilir. Birincil verilere dayalı araştırmalar ise uzman pazar araştırma şirketleri tarafından yürütülen ve bilgi toplamak için doğrudan bir kaynağa (genellikle müşteriler ve hedef pazarınızdaki potansiyel müşteriler) gitmeyi içeren araştırmalardır. Birincil araştırmalarda kullanılan ana teknikler şunlardır:

  • Görüşmeler (telefon, online veya yüz yüze)
  • Anketler (online, mobil, CATI)
  • Odak grupları
  • Rakiplere yönelik lokasyon ziyaretleri

O halde araştırma şirketleri tarafından sunulan birincil veri elde etmeyi amaçlayan araştırmaların önemi nedir?

araştırma şirketleri

 İkincil veriler bir pazarı yüksek düzeyde anlamak için sağlam bir temel sağlar, ancak daha çok birincil verilere dayanan araştırmaların boşluklarını doldurmaya yardımcı olabilir. Birincil veriler ise, pazar araştırma şirketlerindeki analistlerin pazar büyüklüğü tahminlerini ve büyüme görünümlerini doğrulamalarına ve belirli sektörün gelişmelerine veya itici güçlerine yönelik hedefli öngörüler elde etmelerine olanak tanır.

Diğer taraftan da tüketici anketi verilerine dayalı araştırmalar, tüketici tutumlarına, karar verme süreçlerine ve belirli satın alma nedenlerine de ışık tutabilir. Analistler bu verileri yaş, bölge, cinsiyet, gelir düzeyi, aile büyüklüğü, yaşam durumu, evden çalışıp çalışmadıkları ve diğer ilgili nitelikler gibi demografik bilgilere dayalı olarak ayrıştırabilir. Bu nedenle de farklı tüketici türlerini ve onları yönlendiren motivasyonları anlamak için saha verilerini kullanmak, şirketlerin daha etkili pazarlama ve ürün geliştirme stratejileri oluşturmasına yardımcı olacaktır.

Birincil pazar araştırmasının ekstra beceri gerektirdiğine ve maliyetli olduğuna şüphe yok ancak aynı zamanda, başka herhangi bir yaklaşımla elde edilmesi zor olan “yoğun veri (thick data)“ ve “büyük verinin (big data)” elde edilmesine olan sağladığı da akılda tutulmalıdır. Şirket aksiyonlarının planlanmasında son derece kritik bir rol oynayan bilginin öncelikle birincil verilerin analizi ile ortaya çıktığını karlılığını artırmayı amaçlayan işleteneler mutlaka göz önünde tutmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir