pazar arastirmasinin onemi
23 Ara

Pazar araştırması, ürün veya hizmetinizin piyasada ne kadar başarılı olacağını ya da olduğunu belirlemek için işletmenizin alıcıları, hedef kitlesi ve müşterileri hakkında farklı teknikleri kullanarak bilgi toplama sürecidir. Piyasa da rekabetçi üstünlüğünü tesis etmek isteyen ve sürdürülebilir bir büyümeyi amaçlayan işletmeler için vazgeçilmez bir bilgi yönetim süreci olan pazar araştırmaları şu ana sorulara yanıt bulmaya çalışır:

  • Hedef kitlenizin ve mevcut müşterilerinizin ürün / hizmet satın alma kararlarında hangi bilgi kaynaklarını kullanırlar?
  • Hedef kitleniz, daha fazla seçeneği karşılaştırmak veya satın alma yapmak için rakiplerinizden hangilerini bilgi eder?
  • Sektörünüzde trend olan gelişmeler nelerdir?
  • Pazarınızdaki aktörler kimdir?
  • Hedef kitleniz arasında satın alma davranışlarını etkileyen faktörler nelerdir?
Pazar araştırması
Pazar araştırması

Bu sorulara doğru yanıtlar bulabilmek,  kârlı bir büyüme sağlamak,  yeni bir pazara girmek veya zaman içinde rekabet avantajını sürdürmek isteyen işletmelerin uzun vadeli başarısı için hayati önem taşır. Günümüzün hızlı değişim ortamında işletmeler tüketicilerin davranışındaki değişiklikleri tahmin etmek için her zaman olduğundan daha fazla bilgiye gereksinim duymaktadırlar. Büyük veri çağında bilginin stratejik önemi artmakta ancak veriden bilgiye giden yol karmaşıklaşmaktadır. Bu nedenle işletmenin stratejik karar sürecinde veriden bilgiye giden yol akademik bilgi birikimi ile yüksek teknolojiyi birlikte kullanan uzmanlaşmış pazar araştırma ekipleri ile birlikte çalışmaktan geçmektedir. Uzman pazar araştırma ekipleri hem niteliksel hem de niceliksel piyasa içgörüleri (insight) elde etmek için doğru araçları kullanan, çeşitli kaynaklardan gelen rakip firmaların verilerini analiz ederek, onların güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirebilen ve birikmiş verilerden ve bilgilerden doğru çıkarımlar yapabilecek akademik deneyime sahip olan ekiplerdir. Bu tür uzman ekipler ile birlikte çalışan firmalar şu yetenekleri kazanacaktır.

  • Stratejik karar alma süreçlerinde yaşanan iyileşmeler
  • Ürünlerin satışında artış
  • İşletmenin genel olarak Ar-Ge, üretim, pazarlama performansını değerlendirmesi ve rakipleri ile karşılaştırması
  • Teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesi

Pazarlama araştırması, başarılı ve karlı bir işletmenin omurgasıdır.  Uzman araştırma şirketleri ile çalışmak işletmelere en doğru sonuçları sunacaktır Bu sonuçlar ne kadar doğru olursa, o belirli ürün veya hizmeti gerçekten bir marka haline getirme şansınız o kadar yüksek olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir