Nitel araştırmada toplanan, analiz edilen ve yorumlanan veriler insanları ne yaptıklarına ve ne söylediklerine yönelik gözlemlere dayanmaktadır. Gözlemler ve insanların ifade etikleri şeyler serbest formda ya da standartlaştırılmamıştır. Çünkü cevaplayıcılara sorulan sorular ve yapılan gözlemle açık uçludur.Nitel veriler de ölçülebilmektedir fakat bu dönüştürme işlemi yapıldıktan sonra gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle analiz sürecinde uzmanlarla çalışmak son derece önemlidir.

  • Etnografya:

Etnografik (ethnographic) araştırma antropoloji disiplininden alınmış bir yaklaşımdır ve bir grubun davranışlarına, özelliklerine, kültürüne vb. unsurlarına ait bir detaylı tanımlayıcı araştırma olarak tanımlanmaktadır. Pazarlama araştırmalarında etnografya, tüketicilerin birileriyle birlikte alışverişe çıktıklarında veya bir restoranda nasıl davrandıkları gibi tüketici davranışlarını anlamaya yönelik çalışmalarda kullanılmaktadır.

Etnografik Pazar Araştırması (Ethnographic Market Research), şirketlerin tüketiciyi kültürel eğilimler, yaşam tarzı faktörleri, tutumlar ve sosyal içeriğin ürün seçimini ve kullanımını nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olur.

Müşterilerinizi tanımak, “neyi” “neden” yaptığını ya da tercih ettiğini anlamak son derece önemlidir. Bu bilgi yalnızca daha sezgisel ve kullanışlı ürünler ve hizmetler geliştirmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda onları daha çekici şekillerde pazarlamanıza yardımcı olur. Etnografik araştırmalar geçtiğimiz birkaç yıl boyunca şirketlere, tüketicilerin gerçek günlük hayatlarına uyacak şekilde ürünler üretmeleri konusunda yardımcı oldu. Biz Nova Mind Research olarak, uzman kadromuzla Etnografik Pazar Araştırması konusunda da beklentilerinizi karşılıyoruz.

  • Fokus Grup:

Fokus gruplar insanların küçük gruplar halinde araştırma problemi ile ilgili bilgiler elde etmek amacıyla bir araya getirildiği ve katılımcıların bir moderatör tarafından, yapılandırılmamış, spontane tartışmalarla yönlendirildikleri popüler bir nitel araştırma tekniğidir.

Odak gruplar katılımcıların oluşturduğu sınırlı bir örneklemden bilgi toplanması için oldukça kullanışlı bir teknik olarak kabul edilmektedir. Elde edilen bilgiler yeni fikirlerin geliştirilmesi,  katılımcıların ilgili ürün türü hakkında kullandıkları “terminolojinin” öğrenilmesi veya temel ihtiyaçları ve tutumları hakkında bazı ipuçları yakalanması için kullanılabilmektedir.  

Etkili ve güçlü bir araştırma sunmak için nitel analiz konusunda biz uzmanın moderasyonu son derece önemlidir. Tutkulu ve yaratıcı nitel bir araştırma ajansıyız ve tüketicilerin dünyayı görme biçimini ve gerçekte ne düşündüklerini anlama anlamında rolümüzü önemsiyor ve uzamalığımızı sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

  • Derinlemesine Görüşme:

Derinlemesine görüşmede temel amaç kısıtlanmamış görüş ve fikirlerin toplanması ve pazarlama araştırmacısına bu fikirleri ve fikirlerin oluşum nedenlerini daha iyi anlaması konusunda yardımcı olacak soruların sorulmasıdır.

Nova Mind Research olarak, araştırma konusu ile ilgili içgörüleri oluşturmak için deneyimli görüşmeci kadromuzla derinlemesine görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Alanında uzman akademisyenlerden oluşan ekibimiz verileri analiz ederek içgörüleri oluşturuyor ve sizin için gerekli aksiyonlarını hazırlıyor.