Kamuoyu araştırmaları kamuoyunu temsil eden örneklem içinde yer alan bireylerle görüşülerek, toplumun belirli bir konu hakkındaki eğilimlerini, görüşlerini, kanaatlerini tutum ve davranışlarını saptamak amacıyla yapılan araştırma biçimidir. Kamuoyu araştırması hizmetlerimiz:

 • Siyasal Davranış Araştırmaları
 • Toplumsal Araştırmalar
 • Toplumsal ve Demografik Trendler

SİYASAL ARAŞTIRMALAR

Siyasal araştırmalar seçmenlerin davranışlarını ve tutumlarını analiz ederek oy verme eğilimlerini öngörmeye dayalı araştırmalardır. Nova Mind Research olarak seçmen davranış araştırmalarını siyasal pazarlamanın ana girdisi olarak ele alıyoruz ve siyasal pazarlama karmanızı yönetmeniz konusunda akademik birikime sahip uzmanlarımızla çözüm ortağınız oluyoruz.

Çözümlerimiz:

 • Seçmen Davranışı Araştırması
 • Siyasal Gündem Araştırması
 • Seçmen Segmentasyonu Araştırması
 • Aday Belirleme Araştırması

SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Sosyal araştırmalar toplumun var olan sorunları ile ilgili algı ve tutumlarını analiz etmeye ve anlamaya yönelik gerçekleştirilen araştırmalardır. Nova Mind Research olarak toplumsal değişmenin kaynaklarını anlamaya, sorunların toplumsal etkilerini ortaya koymaya ve gelecek için öngörüler yapmaya odaklanan araştırma alternatifleri sunuyoruz. Bu alanda projeler yürüten kamu kurumları, sivil toplum kuruşları ve üniversitelerin akademik birikime sahip uzmanlarımızla çözüm ve çalışma ortağı olmaya hazırız.

Çözümlerimiz:

 • Toplumsal ve Demografik Trendler Araştırması
 • Değerler Araştırması
 • Mutluluk Araştırması
 • Toplumsal Cinsiyet Araştırması
 • Sosyal Sorunlar Araştırmaları
 • İnsani Gelişme Araştırmaları

YEREL YÖNETİM ARAŞTIRMALARI

 Nova Mind Research tarafından hazırlanan yerel yönetim araştırma projesi havuzu ile hizmet kalitesini artırmak ve yurttaş/seçmen memnuniyetini yükseltmek ve yönetmek isteyen belediyelerimizin çözüm ortağı oluyoruz.

Çözümlerimiz:

 • Marka Kent Araştırması
 • Vatandaş Memnuniyeti ve Seçmen Bağlılığı Araştırması
 • Vatandaş Memnuniyet Endeksi Tasarımı
 • Mutlu Kent Araştırması
 • Siyasal Davranış Araştırmaları
 • Toplumsal Araştırmalar
 • Toplumsal ve Demografik Trendler