1) Müşteri her zaman haklı değildir. (Şirketimiz “evet efendimciliği” bir iş modeli olarak almak yerine müşterilerini uzmanlık alanında doğru olana yönlendirmeyi yükümlülük sayar…)

2) Kalite standartları nedeniyle görüşme süresi 20 dakikanın üzerinde olan hiçbir araştırma yapılmaz.

3) Nova Mind Research istenen ya da beklenen sonuçları değil, bilimsel yöntemlerle elde edilen doğru sonuçları paylaşır.

4) Uygun bütçe ve zaman aralığı yeterliliği sağlanmayan hiçbir proje yapılmaz.

5) Araştırmanın her aşaması müşterinin denetimine koşulsuz olarak açıktır.

6) Nova Mind Research ESOMAR vb. meslek örgütlerinin belirlediği uluslar arası kurallara uyar.

7) Nova Mind Research tarafsız ve bağımsızdır.