21. yüzyıl, kısalan ürün ya da konsept yaşam süreleri, şiddetlenen endüstri içi rekabet ve yeni tüketici deneyimleri geliştiren yıkıcı iş modelleri nedeniyle değişimin çok hızlandığı bir dönem olarak tanımlanabilir. Küreselleşen ve bütünleşen piyasalar, artan rekabet, hızlı teknolojik değişim, demografik dönüşümler çeşitlenen tüketici istekleri, yeni çalışma biçimleri, değişen sosyal normlar, bilginin artan önemi gibi mikro ve makro trendler bu hızlı değişim çağının katalizörleri konumundalar.

 Bu nedenle Chritopher Freeman’ın “İnovasyon yap ya da yok ol” argümanı işletmelerin yaşam mottosu olmalı.

İnovasyon Ama Nasıl?

Nova Mind Research olarak inovasyona üç ana özellik çerçevesinde yaklaşıyor ve işletmeniz için en etkin ve etkili inovasyon sistemi yönetim modelini tasarlıyoruz.

  • Yönetilebilirlik: İnovasyon birçok işletme fonksiyonunda olduğu gibi belirli amaçlar, kurallar ve disiplin gerektiren bir yönetim sürecidir.
  • Teşvik Edilebilirlik: İnovasyon sürdürülebilir yüksek getiri sağlaması için ölçülmeli ve kurumsal yapıcılar inşa ederek teşvik edilmelidir.
  • Oyun Değiştiricilik: İşletmeler iş modeli ve teknolojik inovasyonun bileşimi ile inovasyonu mevcut endüstrilerini yeniden tanımlamak için kullanabilirler.

FİRMA İNOVASYON SİSTEMİ TASARIMI İÇİN YOL HARİTAMIZ

1. İşletmenizin şu andaki konumunun belirlenmesi
-İşletmenin mevcut inovasyon kapasitesini değerlendiriyoruz.
-Geleceğe yönelik farklı yolları belirliyoruz.

2. İşletmenizin inovasyon stratejisinin tasarlanması ve iş strateji ile ilişkisinin kurulması
-İşletmeniz için uygun olan inovasyon stratejisini geliştiriyoruz.
-Dengeli bir inovasyon portföyü yaratmanıza yardımcı oluyoruz.

3. İşletmenizde inovasyon yönetim modeli için gerekli organizasyonel ve kültürel dönüşümün tasarlanması
-Firma inovasyon sistemi için uygun yönetişim altyapısını belirliyoruz.
-İnovasyon sürecinin aktörlerini tanımlıyor ve biçimlendiriyoruz.

4. İşletme ölçeğinde inovasyonu ölçmek için uygun analitiklerin belirlenmesi
-İnovasyonun başarısı için teşvik mekanizmaları ve yapıcılar (enablers) tasarlıyoruz.
-İnovasyon performansını ölçmek için temel kriterlerini tanımlayarak İnovasyon Akademisi Kokpit Modelini yaşama geçiriyoruz. 

Nova Mind Research İnovasyon Sistem Modeli

firma inavasyon